Piedāvātie pakalpojumi:

  • Projektu skices, perspektivas,
    vizualizācijas vides kontekstā
  • Ārtelpu fotogrāfijas, t.sk.
    fotogrāfijas no augstuma,
  • Iekštelpu fotogrāfijas.

  • 22.01.2012. Teksts un attēli Text and images (c) Arturs Lapins 2012
    Teksta un/vai attēlu izmantošanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta. If any part of text and / or pictures are used, refering to the author is mandatory.