Piedāvātie pakalpojumi:

  • Restaurācijas arhitektūras projektēšana,
  • Vēsturisko ēku pārplānošana,
  • Restaurācijas konsultācijas un specifikāciju sagatavošana,
    Specializētie pakalpojumi, to koordinēšana:
  • Vēsturisko ēku elementu un materiālu konservācija,
  • Javas analīzes un mūra konstrukciju izpēte un attīrīšana.

  • 22.01.2012. Teksts un attēli Text and images (c) Arturs Lapins 2012
    Teksta un/vai attēlu izmantošanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta. If any part of text and / or pictures are used, refering to the author is mandatory.