Piedāvātie pakalpojumi:

  • Kultūrvēsturiskais novērtējums,
  • Vēsturisko ēku uzmērījumi,
  • Arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte.
    Specializētie pakalpojumi, to koordinēšana:
  • Apdares zondāžas, izpēte,
  • Krāsu slāņu stratigrāfijas noteikšana.

  • 22.01.2012. Teksts un attēli Text and images (c) Arturs Lapins 2012
    Teksta un/vai attēlu izmantošanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta. If any part of text and / or pictures are used, refering to the author is mandatory.